Eenvoudig bijscholen met Telecoaching

Bijscholing of andere opleidingen zorgen ervoor dat je organisatie verbetert, door de verhoogde efficiëntie en het stijgend werkniveau van je medewerkers. Het probleem is echter dat de tijd en middelen vaak ontbreken om langdurige of dure trainingen te volgen.

Offitel speelt op deze behoefte in en biedt Telecoaching aan: een website waarmee het eenvoudig wordt om een opleiding aan te bieden aan bepaalde medewerkers én er de nodige opvolging aan te koppelen.

De medewerkers ontvangen een uitnodiging per mail om binnen de opleiding binnen een bepaalde periode online te volgen. Stap voor stap doorlopen ze alle modules. Aan het einde van de training worden een aantal meerkeuzevragen gesteld. Op basis van de score kan de directe overste beslissen dat de cursus opnieuw moet worden gevolgd of dat er bij een positieve score een beloning volgt.

Het Telecoaching-systeem heeft heel wat voordelen:

» de efficiëntie van de medewerkers verhoogt
» verplaatsing naar een opleidingslocatie is onnodig
» het is een gebruiksvriendelijke dienst
» het heeft geen opvolging nodig, want het werkt volautomatisch
» a.d.h.v. de uitgebreide rapportering kan de trainer bijsturen en evalueren
» de medewerkers voelen zich gecoacht en gesteund in hun werk

Benieuwd? Vraag jouw demo-login aan.